Những con người SkyWay: phòng thành phần di chuyển

Thứ tư - 30/01/2019 10:30
Đội ngũ tin tức tiếp tục giới thiệu tới các bạn về các nhân viên của tổ chức dự án, Công ty «Công nghệ đường dây». Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới các bạn về Zaitsev Andrey Dmitrievich, trưởng phòng thành phần di chuyển.
Những con người SkyWay: phòng thành phần di chuyển

- Xin chào, Andrey Dmitrievich! Xin hãy chia sẻ với chúng tôi, các nhân viên trong bộ phận của bạn làm công việc gì?

Nhiệm vụ chính của bộ phận – đó là phát triển thành phần di chuyển. Mọi quá trình phát triển phương tiện vận tải chia thành các giai đoạn hay các khu vực hoạt động theo chuyên đề, trên thực tế, có những ban thiết kế theo các hướng nhất định.

Trong bộ phận này có 4 ban thiết kế chính – Ban thiết kế «Lắp ráp», Ban thiết kế «Khung gầm», Ban thiết kế «Thân xe» và Ban thiết kế «Thiết bị điện». Ban thiết kế thứ năm – là hệ thống điều khiển tàu, cũng như có thêm 2 ban thiết kế – phân tích hệ thống-chức năng và tài liệu vận hành.


- Thế trong ban thiết kế có những chuyên gia thuộc lĩnh vực nào làm việc?

Thành phần kỹ sư-kết cấu. 5 bộ phận gọi là ban thiết kế, còn 2 – chỉ gọi là ban. Trong 4 ban đầu tiên có các kỹ sư-nhà thiết kế kết cấu làm việc với các chuyên ngành bổ sung khác nhau, ví dụ, kỹ sư-nhà thiết kế kết cấu-nhà cơ khí hoặc kỹ sư-nhà thiết kế kết cấu-chuyên gia về điện. Tất cả họ tham gia thiết kế và phát triển.

Trong ban các hệ thống điều khiển tàu, phần lớn các nhân viên – là các kỹ sư-lập trình viên. Họ viết mã phần mềm và phát triển hệ thống điều khiển phương tiện vận tải. Hiện tại họ giải quyết nhiệm vụ phát triển và hoàn thiện hệ thống điều khiển trên tàu, nó chịu trách nhiệm điều khiển cá nhân mỗi modul riêng lẻ. Hệ thống tự động có kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm, được phát triển ở bộ phận khác – bộ phận hệ thống thông minh. Ở đó giải quyết các nhiệm vụ tương tác với các phương tiện vận tải khác, tức là kết nối chúng với nhau.

Một trong 2 ban không được gọi là ban thiết kế, đó là ban tài liệu vận hành. Ở đó có các chuyên gia giải quyết nhiệm vụ khác – mô tả dưới dạng tiện lợi cho người dùng hiểu cách làm việc với các phương tiện vận tải của chúng ta. Ban này không tham gia trực tiếp vào việc thiết kế và tạo ra phương tiện vận tải, nó tạo ra các tài liệu đi kèm: hướng dẫn vận hành, tài liệu đi kèm chi tiết, các khuôn mẫu, các danh sách phụ tùng, cơ sở để phát triển tài liệu kỹ thuật cho vận hành và sửa chữa.

Ban thứ hai không gọi là «ban thiết kế», đó là ban phân tích hệ thống-chức năng, tham gia một phần vào việc tạo lập kết cấu, nhưng không trực tiếp. Nhiệm vụ của ban là xây dựng các yêu cầu kỹ thauajt đối với kết cấu và quản lý chúng, thực hiện phân tích chức năng-giá trị, xác định các rủi ro xuất hiện trong mọi giai đoạn (phát triển, sản xuất, vận hành), cũng như mô tả các kịch bản «hành vi» của phương tiện vận tải và tạo các thuật toán làm việc của hệ thống.


- Còn nếu đưa các giai đoạn phát triển vào khái niệm vòng đời?

Ở mức độ ý tưởng, khi xác định bộ mặt tương lai của một sản phẩm, một công việc kết hợp được bắt đầu giữa ban thiết kế «Lắp ráp» và ban phân tích hệ thống-chức năng. Người quan trọng chính trong cả quá trình – là chuyên gia lắp ráp. Khi phát triển một chi tiết cụ thể của thành phần di chuyển, anh ta đóng vai trò là kiến trúc sư trưởng. Các nhà thiết kế từ bộ phận khác sẽ kết nối tới anh ta. «3 con người ấy» bắt đầu quá trình tạo ra một cỗ máy.

Sau đó, công việc tiền dự án được bắt đầu, bắt đầu phác thảo dự án sơ bộ, tại đó đã hình thành những yêu cầu kỹ thuật sơ bộ; thiết kế dự án phác thảo được hình thành và sự lắp ráp sơ bộ. Thực hiện tính toán độ kéo-khí động, xác định các thông số vận hành (sức chứa hành khách, sức tải hàng hóa), khối lượng, kích cỡ phương tiện vận tải trong tương lai. Tại ra một số phương án phác thảo, thực hiện phản biện, lựa chọn phương án để phát triển tiếp, và bắt đầu giai đoạn dự án kỹ thuật.

Tại giai đoạn dự án kỹ thuật, thực hiện các tính toán bổ sung, việc lắp ráp và thiết kế được cụ thể hóa, tiến hành chuyển từ phác thảo sang model 3D hoàn chỉnh trong môi trường 3DExperience. Trong giai đoạn này có sự kết hợp làm việc của các ban «Khung gầm», «Thiết bị điện», «Khung xe», «Hệ thống điều khiển tàu» – từ mỗi bộ phận ấy có những nhân viên nhất định tham gia vào dự án. Cuối giai đoạn này, chúng ta có một bản mẫu dạng số gần như hoàn thiện của sản phẩm, ở cấp độ thể tích và hình dáng, các sơ đồ nguyên tắc và vận hành của các hệ thống quản lý và thiết bị điện.

Giai đoạn tiếp theo – tạo dự án hoạt động. Trong giai đoạn này thực hiện việc thiết kế các nút và hệ thống hoàn chỉnh và tạo lập bộ tài liệu thiết kế hoạt động (PKD). Việc thiết kế được thực hiện chủ yếu bởi ban thiết kế chính, trong khi nhiệm vụ lắp ráp – kết nối mọi hệ thống và nút bằng phương pháp có hiệu quả và hợp lý, đảm bảo sử dụng số lượng vật liệu ít nhất và đơn giản hóa kết cấu. Bắt buộc phải tính tới sự tiện lợi, chi phí tài chính và thời gian cho việc vận hành và bảo dưỡng. Tại giai đoạn tạo lập RKD, việc phát triển và phê duyệt các bản vẽ được tiến hành bởi đội ngũ công nghệ và kiểm soát tiêu chuẩn.

Ở đầu ra, chúng ta thu được bản mẫu dạng số - giống hệt sản phẩm trong tương lai và bộ RKD, nó được đưa đi sản xuất để hiện thực hóa.

Các giai đoạn sau của hoạt động thiết kế-thử nghiệm, cho tới tận khi chứng nhận, được tiến hành dưới sự giám sát trực tiếp của các chuyên gia của chúng tôi. Để làm gì? Để đạt được 2 mục tiêu đơn giản: một mặt, để đạt được phương tiện vận tải hoàn chỉnh, hoàn toàn tương ứng với các yêu cầu đề ra của khách hàng, mặt khác – để nhận được một tổ hợp chuỗi các tài liệu thiết kế, và tương ứng là chứng nhận.

- Vậy có bao nhiêu người làm việc tại bộ phận thành phần di chuyển?

Từ đầu năm 2019 là 79 người.

- Ai nghĩ ra các phương tiện vận tải mới?  Các nhân viên của bạn? Hay ý tưởng chính do tổng công trình sư đề ra, còn các bạn phát triển nó?

Ý tưởng về các phương tiện vận tải mới hay hướng phát triển cần đi theo, được xác định bởi tổng công trình sư. Tức là chúng tôi không phải phát triển số lượng xe như vậy ngay lập tức.  Mặc dù vậy, tôi đoán là tổng công trình sư có mọi dòng sản phẩm, chúng đã được nghĩ ra từ lâu.

- Vậy anh có nhớ phương tiện vận tải đầu tiên mà các anh đã phát triển không?

Đó là unibus đường ray đơn, nhưng nó nhanh chóng bị «vượt qua» bởi unibike, một modul thành phần di chuyển mang tính cấp thiết nhất tại thời điểm đó. Chúng được sản xuất thực tế là đồng thời và cùng đưa tới triển lãm quốc tế lớn đầu tiên của chúng ta InnoTrans 2016 tại Berlin.


- Các anh có làm việc với các bộ phận khác không?

Chúng tôi kết hợp «chặt chẽ» với tất cả các bộ phận khác của công ty. Bộ phận «gần gũi nhất» với chúng tôi – là bộ phận các cầu vượt vận tải, vì chúng ta thực tế là đi trên các đường ray «của họ».

Chủ yếu các cộng sự cũng là – các nhà thiết kế (trong giai đoạn tạo lập sản phẩm), bộ phận các hệ thống thông minh (điều khiển các modul vận tải), ban dự án «Cung cấp năng lượng và tự động hóa» (chủ yếu là đảm bảo năng lượng cho các tuyến đường và xe cộ), ban thiết kế với sản xuất thực nghiệm dẫn động điện (các nhà phát triển, nhà sản xuất và các nhà cung ứng các thành phần của dẫn động kéo và thiết bị điện tử trên tàu).

Chúng tôi làm việc cùng với các chuyên viên dự án và kiến trúc sư về phần ga đón, khu bảo dưỡng, depo. Trong «vị trí» đó, ban tài liệu vận hành của chúng tôi phối hợp với họ về việc tạo lập các yêu cầu.

Chúng tôi phối hợp với bộ phận cung cấp vật tư-kỹ thuật để mua sắm mọi thứ cần thiết cho việc thực hiện, sản xuất sản phẩm. Và tất nhiên, ban thiết kế-công nghệ chuyên biệt với sản xuất thử nghiệm (BTKCB) nơi sản xuất là lắp ráp mẫu thử nghiệm, và các chuyên gia thử nghiệm, họ sẽ thực hiện các bài test.

- Xin hãy cho biết về những kế hoạch chính trong năm 2019?

Nhiệm vụ ưu tiên – là SWIC [SkyWay Innovation Center, Trung tâm đổi mới của SkyWay tại Sharjah].

Cũng như chúng tôi đang phát triển và sản xuất khung gầm tự hành và mẫu thử nghiệm của unibus cao tốc với khổ ray 1000 mm để tiếp tục thử nghiệm tại EcoTechnoPark.

Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ các sản phẩm đã được phát hành, hiện đang trong các giai đoạn khác nhau và được chuẩn bị để đưa vào vận hành toàn diện. Có những nhiệm vụ về hỗ trợ thiết kế, cũng có những cải tiến, đưa ra bởi các thử nghiệm vận hành đã bắt đầu. Nhưng về mặt thiết kế của một kỹ thuật mới – nhấn mạnh vào SWIC.

- Các modul vận tải SkyWay có những đặc điểm gì khác biệt so với phương tiện vận tải truyền thống?

Trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh là chúng hoàn toàn khác biệt. Những phương tiện vận tải mới về nguyên tắc không cần những con đường tiêu chuẩn. Đó là loại hình vận tải cấp «hai», tức là chúng đi trên cao. Điều đó quy định bởi các đặc điểm kết cấu: thứ nhất, các modul có trọng lượng nhẹ, thứ hai, chúng nhỏ gọn. Và tất nhiên, chúng có hình dạng khí động đặc biệt, cho phép giảm lực cản không khí khi di chuyển.

Về phần điều khiển – chúng được điều khiển tự động, sử dụng các công nghệ không cần có mặt con người, thực hiên chức năng kiểm soát bổ sung bởi hệ thống điều khiển.

Về việc dẫn động, trong các modul sử dụng dẫn động điện, một số modul lấy điện từ đường ray, một số khác thì lấy nguồn từ ắc quy trên tàu.

Mọi modul đều thân thiện với hành khách, tiện lợi và rất an toàn. Trên các tuyến đường của chúng ta không có các thành phần tham gia giao thông thừa thãi, còn hệ thống điều khiển tự động giúp loại trừ yếu tố con người. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, một modul riêng bị loại bỏ khỏi đội, điều mà bản thân nó có xác suất thấp, mọi hệ thống quan trọng trên tàu sẽ được nhân đôi. Nhưng giả sử nếu có cái nào đó bị hỏng. Trong trường hợp ấy thuật toán sơ tán phương tiện vận tải với các tàu lân cận đã được viết, những tàu lân cận này đi trước hoặc đi sau, khi đó sẽ diễn ra sự kết nối tự động và lai kéo modul bị hỏng vào khu bảo dưỡng và sửa chữa, còn hành khách thì được đưa ra ga.

- Xin hãy cho biết, những phương tiện vận tải nào sẽ được giới thiệu tại Trung tâm đổi mới SkyWay?

Rất nhiều phương tiện sẽ được giới thiệu, bao gồm các model sau: unicar-Т, unicont trên ray(sau này sẽ được kết cấu cả unicont treo), song song với chúng sẽ ra mắt toa unibus đường ray kép dạng treo để chuyên trở hành khách với sức chứa lớn. Còn sau đó sẽ là kiểu «tương tự» trên ray.

Ngoài ra, sẽ xuất hiện thêm 2 unitrack, trên ray và dạng treo, để vận tải số lượng hàng hóa tơi xốp lớn.

Cũng cần nhắc về khả năng thay đổi một loại model phương tiện vận tải tại Trung tâm đổi mới phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng.

- Mọi phương tiện mới sẽ được nhiệt đới hóa? Và thêm vào tên của chúng chữ cái «Т»?

Vâng, mọi phương tiện sẽ được thích nghi phù hợp với các điều kiện khác, nóng hơn. Về «unicar-Т» – đó là tên gọi hoạt động, trên thế giới nó «được đưa ra» với tên model U4-431-01.

Tất nhiên, nếu tiền tố ấy trở nên quen thuộc, chúng ta có thể gọi mọi modul nhiệt đới hóa với tiền tố «Т»: unicont-T, unibus-T và v.v. Nhưng hiện tại, cần hiểu rằng, nó không phải là một phần của tên gọi thương mại.


- Điều gì phức tạp nhất mà các anh gặp phải trong công việc của mình?

Đối thủ chính của chúng tôi là – thời gian. Vì những nhiệm vụ kỹ thuật chưa được giải quyết không có trong tự nhiên, còn để kịp thực hiện dự án trong một thời gian bị co ngắn lại – đó là một nhiệm vụ không dễ dàng.

Ví dụ, chúng tôi đã đạt được tương ứng với các tiêu chuẩn để ra đối với xe điện, về khả năng tương thích điện từ. Chúng tôi đang phát triển một loại vận tải mới, chưa từng có; đó là các hệ thống thiết bị điện, quản lý và dẫn động điện, mọi thứ bắt đầu từ số 0. Còn sự tương thích điện từ khó có thể đánh giá và phân tích bằng nhìn nhận hay tính toán – được xem xét thông qua thực tế, qua kết quả lắp ráp và thử nghiệm mẫu thực nghiệm. 

Mỗi model được chúng tôi phát triển đều có điểm gì đó đặc biệt. Nếu lấy cấu trúc nguồn, khung, các modul kéo, giá – mỗi lần chúng đều khác nhau. Mỗi lần hoàn toàn là các phương tiện mới.

Sự phân mảnh cho nhiều nhiệm vụ – cũng dẫn tới những khó khăn nhất định. Chúng tôi có nhiều phát triển đồng thời, khá nhiều bộ phận và con người. Tôi với vị trí là nhà quản lý, phải thích nghi với nó. 3 năm đầu tiên chúng tôi phát triển một cách đều đặng, còn trong năm qua số lượng nhân viên tăng lên gấp đôi. Và điều này có nghĩa là cần phải tổ chức lại kịp thời, để trau dồi trong tập thể mà chính đội ngũ mà sau này bạn có thể dựa vào và tin tưởng và ủy quyền. Hiện nay tôi không đủ thời gian để chuyên vào việc thiết kế và sáng tạo, điểm tập trung chính là quản lý và các vấn đề chiến lược.

- Tức là anh đang thực hiện «việc thiết kế» một đội ngũ con người! Xin hãy chia sẻ về không khí làm việc trong bộ phận của mình?

Theo quan điểm của tôi, từ góc độ đào tạo chuyên nghiệp, sự thân thiện và kết nối, trong bộ phận của chúng tôi mọi thứ đều tuyệt vời. Và trong tập thể có ít sự vụ mà theo đánh giá cá nhân của tôi, nó là một trong số những nơi ít nhất trong công ty. Từ khi tôi đến, chỉ có 2 người đi khỏi bộ phận hoặc bị đuổi việc trong 4 năm. Theo tôi, đó là một chỉ số cho thấy sự tích cực trong tập thể này.

- Chỗ các anh chủ yếu là đàn ông?

Vâng, trong số 79 người thuộc bộ phận, số phụ nữa có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ có 10 người. Sự cân bằng này theo tôi có thể duy trì.

Thời gian đầu khi chúng tôi làm việc, chỉ có 1 cô gái trong cả bộ phận. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng sự xuất hiện của họ trong ban khiến cho không khí làm việc trở nên tốt hơn. Và thậm chỉ trong một ban toàn đàn ông như ban thiết kế «Khung gầm» cách đây không lâu đã nhận vào làm một kỹ sư nữ.

Vâng, mọi kỹ sư-nhà thiết kế kết cấu của chúng ta, không phụ thuộc giới tính, là những người thực sự yêu công việc của mình là làm việc theo chuyên ngành.

- Câu hỏi cuối cùng: đối với các bạn, phương tiện vận tải nào được phát triển bởi các bạn đem lại cảm hứng nhiều nhất?

Tôi yêu tất cả chúng! Như những đứa trẻ, không thể yêu đứa nào hơn đứa khác. Nhưng trong đó tôi nghĩ rằng, và chắc chắn là, sản phẩm tốt nhất – vẫn còn chưa được tạo ra, và việc phát triển chúng vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước!

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây